گلهای باغ زندگی

مراقبتهای پرستاری از بند ناف

بند ناف:

بند ناف حاوی دو شریان نافی، یک ورید نافی، آلانتوییس ابتدایی، باقیمانده مجرای امفالومزانتریکویک ماده ژلاتینی بنام ژله وارتون است.پوشش بند ناف ازآمیون منشاء می گیرد.شریانهای آن قابلیت انقباضی زیادی دارند که درمورد ورید نافی کمتر است.

بعد از تولد، مجرای ورید نسبتا بزرگ باقی می ماند.بند نافی که به طرز غیر طبیعی کوتاه است در هیپوتونی جنین دیده می شود.در مواردی که بند ناف بلند است خطر ایجاد گره های واقعی یا پیچیدن بند ناف به دور اعضا جنین (گرده و بازو) وجود دارد.بند ناف های مستقیم و بدون پیچ وتاب ، بادیسترس جنینی،ناهنجاریها و مرگ داخل رحمی جنین همراه هستند.

وقتی بند ناف می افتد ،قسمتهایی از این ساختمانها در پایه آن باقی می مانند،عروق خونی از نظر عملی بسته اند اما ازنظر آناتومیک برای 12-10روز باقی می مانند.شریانها به لیگامانهای نافی طرفی تبدیل می شوند.ورید به لیگامان گرد ومجرای وریدی به لیگامان وریدی تبدیل می شوند و در طول این مدت عروق نافی می توانند بصورت بالقوه راه ورود عفونت باشند. بند ناف معمولا طی 2هفته می افتد،جداشدن تأخیری بند ناف بیش از یک ماه همراه با نقایص کمو تاکسی نوتروفیل ها و عفئنت باکتریایی شدید دیده شده است.

از آنجایی که بسیاری از اختلالات در معاینه فیزیکی ظاهری دیده نمی شود، لازم است در هر زایمان مقطع بند ناف و سطوح مادری و جنینی جفت بازرسی شوند. تعداد شریانهای موجود باید ثبت شود چون برای مشکوک شدن زود رس و شناسایی اختلالات در چنین شیر خوارانی کمک کننده است. بعضی افراد انجام سونوگرافی کلیه جهت نوزادان همراه با شریان نافی منفرد را توصیه می کنند.

خونریزی

خونریزی از بند ناف ممکن است به علت تروما،بستن ناکافی بند ناف یا عدم تشکیل طبیعی لخته باشد. خونریزی از بند ناف انعقادی(کمبود فاکتورXIII) ممکن نشان دهنده سپتی سمی خونریزی دهنده نوزاد یا سایر اختلالات بیماری یا عفونت موضعی نیز باشد.در چند روز اول زندگی، نوزاد باید مرتب بررسی شود تا خونریزی های احتمالی به موقع کشف گردد.

گرانولوم

بند ناف معمولا بین 8-6 روز بعد از تولد خشک و جدا می شود. سطح باز آن توسط یک لایه نازک پوست پوشیده می شود، بافت اسکار تشکیل می شود و معمولا ظرف 15-12 روز ترمیم می یابد. وجود ارگانیسم های فرصت طلب ، جدا شدن بند ناف را به تعویق می اندازند و احتمال هجوم ارگانیسم های بیماری زا را افزایش می دهد. عفونت خفیف ممکن است موجب تشکیل ناحیه گرانولر مرطوب در پایه بند ناف شود که ترشح موکویید یا موکویید-چرکی مختصری دارد.تمیز کردن با الکل چند بار در روز معمولا نتایج مطلوبی را به همراه دارد. باقی ماندن بافت گرانالاسیون فراوان در پایه بند ناف شایع است، این بافت نرم عروقی و گرانولر، قرمز تیره یا صورتی است و ممکن است ترشح سروزی چرکی داشته باشد.درمان کوتر کردن با نیترات نقره است که باید هر چند روز یکبار تکرار شود تا پایه بند ناف خشک گردد. گرانولوم نافی باید از پولیپ نافی متمایز شود، پولیپ نافی یک ناهنجاری نادر است که از باقی ماندن تمام یا قسمتی از مجرای اومفالومزانتریک یا اوراک ناشی می شود.. بافت پولیپ سفت و مقاوم است، رنگ آن قرمز روشن و ترشح موکویید دارد.اگر با ایلیوم یا مثانه ارتباط داشته باشد مقادیر کمی ماده مدفوعی یا ادرار ممکن است متناوباً ترشح شود. از نظر بافت شناسی پولیپ از مخاط روده ای یا مجاری ادراری تشکیل شده است. درمان، برداشتن تمام یا باقیمانده اومفالومزانتریک یا اوراک از طریق جراحی است.

 

 

عفونت ها

ممکن است عفونت ناحیه ناف ناشی از هر یک از باکتری های پیو|ن باشد. اهمیت خاص این عفونت ها در خطر گسترش خونی یا گسترش آنها به کبد یا صفاق نهفته است.ممکن است فلبیت ورید پورت اتفاق بیفتد وبعدا به ایجادهیپرتانسیون خارج کبدی ورید پورت شود.تظاهرات عمومی ممکن است جزیی باشد(سرخی اطراف ناف)، حتی اگر سپتی سمی یا هپاتیت ایجاد شده باشد. حمام روزانه یا استعمال روزانه ترکیبات ضدعفونی کننده (tripledye) بر روی بند ناف قطع شده و پوست اطراف آن، ممکن است شیوع عفونت بند ناف را کاهش دهد.درمان شامل درمان به موقع ضد باکتریایی و در صورت تشکیل آبسه، برش جراحی و تخلیه آن است.روشهای مختلفی برای مراقبت از بند ناف بکار برده می شود> برخی مطالعات نشان می دهد بتادین در مقایسه با آنتی بیوتیک بسیار موثر است ولی از طرفی بتادین موجب افزایش ید سرم خون می شود که این امر موجب مهار عملکرد تیرویید خواهد بود. یکی از محلولهای مناسب برای ضدعفونی بند ناف الکل سفید است که بعد از هر بار تعویض کهنه یا حمام دادن بکار می رود. این روش اثر سوء نداشته و در بسیاری موارد موثر است. راه مراقبتی دیگر، پیشگیری از آلودگی بند ناف توسط کهنه آلوده است که با پایین بستن کهنه می توان از تحریک و ملتهب شدن بند ناف جلوگیری کرد. تمیز بودن و خشک بودن بند ناف از ایجاد التهاب جلوگیری می کند. والدین در این زمینه باید آموزش داده شوند. افتادن بند ناف به چند عامل بستگی دارد که شامل نوع ضد عفونی کردن آن، نوع زایمان و سایر رویدادها هنگام زایمان می شود.در طول مدتی که بند ناف نیفتاده است باید آنرا (توسط الکل) تمیز و خشک نگه داشت. حدود10-7 روز بعد از تولد بند ناف جدا می شود. بعد از افتادن بند ناف، باید محل ناف را از نظر التهاب، بدبویی، وجود ترشح و خونریزی کنترل کرد.

هشدار پرستاری

اگر با وجود یک کلمپ در محل بند ناف خونریزی فعال مشاهده شود پرستار باید کلمپ ویگری به بند ناف بزند و اگر خونریزی کنترل نشد پزک را مطلع سازد.

بهتر است بی کربنات رقیق شده و داروهای منقبض کننده عروقی از وریدهای نافی استفاده نشود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 16:18  توسط   |